Vad är lag (2009:724) om nationella minoriteter och #minoritetsspråk värd? Skolan, den enskilde och #minoritetspolitik.

Det har ju faktiskt gått ett tag sedan den nya minoritetsspråklagen trädde i kraft. Det är väl strax över tre år sedan om jag inte minns fel. Så vad är egentligen lagen värd? Nu ska jag säga direkt vad jag tycker den inte är. Lagen/reformen är INTE ett verktyg för att i verkligheten kunna revitalisera de samiska språken (ja, jag använder plural där!). Den räcker knappt till för att upprätthålla samma situation som råder nu. Jag lutar mer mot att en assimilationspolitik finns kvar i praxis. Jag satt med i den utredning som ledde till förslaget för en ny minoritetspolitik och redan på utredningsstadiet hade en av de viktigaste faktorerna uteslutits från uppdragen, nämligen skolan. Då hade vi en (s)-regering och nu har vi en (m)-regering. De har båda gjort lika lite för att inkludera skolan i revitaliseringsarbetet. Det finns mycket effektiva sätt att använda skolan i ett revitaliseringssammanhang, men det är en annan historia.

Jag pratade för någon vecka sedan med en äldre man som pratar samiska (här i betydelsen ett av de samiska språken, ni får själva gissa vilket). Han gjorde som vi alla borde när han fick beskedet att man nu kan kontakta sin kommun på samiska. Han ringde upp sin kommun, pratade bara samiska. Det gällde ett ärende där han behövde en blakett av kommunen, som han efter samtalet fick hemskickad till sig. Kommunen löste faktiskt att han fick prata samiska genom att koppla till en samisktalande person (det råkade dessutom vara hans släktning).

Ett annat exempel är Göran Fjälllborg som gjort en helt lysande insats för efterlevnaden av lagen. Han författade ett brev på nordsamiska (ett av de samiska språken) och skickade till Försäkringskassan (som har ett visst ansvar för de samiska språken) enligt ovan nämnda lag. Nu verkar Försäkringskassan vara totalt omedvetna om sitt uppdrag och kanske t.o.m. omedvetna om vilka språk som talas i det här landet när de är oförmögna att ens identifiera språket ifråga utan svarar att han gärna kan vända sig till dem på engelska istället. Men sent ska syndaren vakna. I slutändan har de lyckats få en handläggare som kan nordsamiska på ärendet och Göran verkar få sitt svar. Det har antagligen gått så lång tid att det skulle gå att klaga på enligt Förvaltningslagen eller vilken lag det nu är som reglerar handläggningstid. Hur som helst. Det är hjältedåd och en bragd som Göran genomför. Vi borde göra sådana insatser allihopa. Om du som läsare redan gör det kan ska du inkluderas bland hjältar som Göran. Jag ska ta och grunna på vad jag själv kan skriva till någon myndighet på samiska i något ärende.

Valvaka #sameval13

Nu lyssnar jag på valvakan. Vad kul det är när en same i förskingringen dyker upp vill vara med i det samiska samhället. Vad som är minst lika bra är att det finns en sådan plats. Jag tänker nu på Lovisa Negga, som just nu sjunger sin låt Ensamvarg. Min favvo av hennes låtar är dock Miha ja gievvra, vet inte om det är låten eller att hon sjunger på lulesamiska. Det är en speciell kraft i det.

Valet klart

Så var valet klart då. Mijjen Geajnoe får ytterligare ett mandat, vilket jag är glad för. Men det känns ännu bättre att flera partiledare verkar vara inne på linjen att faktiskt samarbeta och jobba mot ett större mål. Olov Sikku har bra erfarenheter med sig och jag tror att han kommer att verka för att åstakomma detta. Det är också bra att t.ex. Lars-Jonas Johansson och Jan Rannerud är öppna för olika konstelationer. Hör just Olov Sikku prata om dekolinisering, måtte det få genomsyra arbetet.

A little update

Since I seem not to be so up to date with my blogging I will now write something about the course I’ve taken this spring semester with my supervisors. First we covered the unaccusatives in Hebrew. Friedmann has an approach to the L1 speakers acquiring them. A-movement and A’-movement are acquired at different stages. We also covered the LinkerPhrase in Bantu (Baker and Collins). The third article is Bruening’s Transitive Asymmetries and a Theory of Idiom Formation, which will be quite useful to my data now.

Today I’m installing Phon. I will use it to structure my data, that I’ve recently collected.

Tree drawing

I just stumbled upon a software for drawing syntactic tree. Now I’m not really sure i need it myself, since I just qtree in LaTex. However drawing more advanced trees might be a little harder only to do with code. Maybe the TreeForm might com in handy there.

Here is the link to where to download it and here is some info about it. Seems to be cross-platform so mac, linux and windows users can use it. I would appreciate anyone with experience of the program to comment or suggest other software doing the job better.