Samernas tid

Nu har även jag gett mig på att se serien Samernas tid, UR producerat. Inleder med programmets bästa citat, som jag ger till arkeologen Inger Zachrisson: ”Samerna idag måste ju få sin historia hörd. De fick ju inte det. Jag menar, alla människor måste ju få en rättvis historieskrivning. Det är väl ändå det minsta man kan begära.”
inger Z david bakgrund

En exkursion till Johkegaske med Inger Zachrisson där jag dyker upp i bakgrunden med kameran i högsta hugg. Foto: Åsa Virdi Kroik

   Det första avsnitt tar sig an att härleda ursprungen till en specifik samisk kultur till någon gång runt kristi födelse, baserat på bl.a. gravskick och ornamentik. Huvudtesen i programmet får anses vara att det funnets ett intensivt samarbete och handel mellan den samiska befolkningen och den norröna befolkningen längs de norska och svenska kusterna. Man ger sig på teorier om gränsdragningar om konflikt och ställer dem mot samarbete och handel som huvuddelen.
   Det intressantaste från programmet, som jag tar med mig, är beskrivningen av hur Zachrisson hittade fynden som slutligen skulle gav ledtrådarna till att det finns en samisk befolkning i de nuvarande sydsamiska områden sedan urminnes tid. Det beskrivs som en slump att hon gick ner i källaren på Historiska muséet och drog ut några backar och såg fynd från Härjedalen som hon kunde identifiera som Samiska.
   Det är på så vis många forskningsgenombrott beskrivs. Det var en slump att X råkade få syn på Y just då. Vad som är viktigt att tänka på var att det var just en person med hennes bakgrund och kunskaper som behövde ”råka” få syn på något som inte stämmer med gängse normer. Zachrisson hade redan studerat samiska föremål från andra områden och kunde således få upp ögonen för att en samiska närvaro kan finnas även i de sydliga områdena.